Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Μπιλιάνης και Συνεργάτες - Δικηγορική Εταιρεία - Αθήνα

 

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, τουριστικά γραφεία, γραφεία οργάνωσης συνεδρίων,  βιομηχανίες χρωμάτων, φαρμακοβιομηχανίες, εταιρείες υψηλής τεχνολογίας, τεχνικές-κατασκευαστικές επιχειρήσεις , εταιρείες εκμετάλλευσης ακινήτων  κ.λ.π.

ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

Επειδή σημαντικό ποσοστό της πελατείας μας προέρχεται από τον επιχειρηματικό κόσμο, το γραφείο μας διαθέτει μεγάλη εμπειρία και επιστημονική κατάρτιση κάθε είδους εμπορικών συμβάσεων και  σε διαφορετικούς επιχειρηματικούς τομείς.

ΔΙΚΑΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Χειριζόμαστε σημαντικό αριθμό υποθέσεων που άπτονται των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, εκπροσωπώντας και συμβουλεύοντας δικαστικά και εξώδικα τους πελάτες μας για την απόκτηση, κατοχύρωση  και προστασία τέτοιων δικαιωμάτων.

ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Χειριζόμαστε πληθώρα υποθέσεων όπως : Αγωγές αποζημίωσης από αδικοπρακτική και ενδοσυμβατική ευθύνη,αγωγές για αποζημίωση από ηθική βλάβη, από δυσφήμηση, από φθορά περιουσίας κ.λ.π.

 

ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ - ΔΙΚΑΙΟ ΑΚΙΝΗΤΩΝ - REAL ESTATE

Το γραφείο μας διαθέτει πολύχρονη εμπειρία σε υποθέσεις που αφορούν σε όλο το φάσμα των θεμάτων που έχουν σχέση με την ακίνητη περιουσία και την εκμετάλλευση ακινήτων.

ΔΙΚΑΙΟ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ – ΓΕΙΤΟΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Ζητήματα ακίνητης περιουσίας, όπως αγοραπωλησίες, συστάσεις οριζοντίων ιδιοκτησιών, μισθώσεις,πωλήσεις με επαναγορά και συναφή με τα παραπάνω θέματα ανήκουν στη καθημερινή πρακτική του γραφείου μας.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Το γραφείο μας έχει χειριστεί εξώδικα αλλά και δικαστηριακά, δεκάδες υποθέσεις σε όλο το φάσμα του οικογενειακού δικαίου, όπως : διαζύγια, αγωγές και αιτήσεις ασφαλιστικών μέτρων για διατροφή κ.α.

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Αναλαμβάνουμε και επιλύουμε δικαστικώς και εξωδίκως υποθέσεις κληρονομικού δικαίου που άπτονται κυρίως με: Την αναγνώριση κληρονομικών δικαιωμάτων, ακύρωση διαθηκών, αγωγές περί κλήρου, έκδοση κληρονομητηρίων κ.α.